NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) .

Společnost Viburnum production s.r.o. uchovává po dobu nezbytně nutnou pouze takové údaje, které byli objednavatelem vstupenek zadány při objednávce.  A s kterými objednavatel vstupenek  při objednání souhlasil. Jsou to tyto údaje:

1. Jméno a příjmení

2. E-mailová adresa

3. Korespondenční adresa

4. Telefon

5. název společnosti, ičo a dič

Společnost Archarine s.r.o. vystupuje jako správce údajů a nezpracovává zvláštní osobní údaje, jako jsou údaje o rasovém či etnickém původu, údaje o náboženském přesvědčení nebo sexuální orientaci.